Du är här

2010-07-01 - Samhällsinformation
Foto Håkan Nordström

Örnsköldsvik först ut i nätsatsning för unga

Kulturföreningen Spiritus Mundi, baserad i Malmö, står bakom ett nytt forum för nätmobbade.

För torrt. Inga långsiktiga lösningar. Vuxna som imiterar ungdomars språk. De är några av klagomålen ungdomar har om dagens sociala medier. Örnsköldsvik, Malmö och Klippan är först ut i en ny nätsatsning – ett forum för nätmobbade, av unga för unga.

Det är kulturföreningen Spiritus Mundi, baserad i Malmö, som står bakom idén om forumet och nu tänker genomföra en förstudie. Målet är att låta ungdomar kapa, utforma och driva en interaktiv plattform dir de som blivit utsatta för trakasserier och liknande på nätet kan vända sig.

– Det här är nytt för oss, säger projektledare Rick Jacobs på Spiritus Mundi. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar och vi har specialiserat oss på möten genom musik.

Därför har Spiritus Mundi tagit hjälp av Mikael Svedemar som undervisar i interaktionsdesign på Malmö Högskola för planering och uppbyggande av plattformen.

Örnsköldsvik först ut

Förstudien inleds i Örnsköldsvik där ungdomar kommer att intervjuas om sina internetvanor, användande av sociala medier och vilka problem de stöter på. Då plattformen inte bara ska vara för ungdomar, utan också av ungdomar, kommer intervjuerna att hållas av ungdomar som medverkat i tidigare projekt av Spiritus Mundi.

Målgruppen för plattformen är ungdomar 13-17 år och förstudien sker i Örnsköldsvik, Malmö och Klippan för att täcka in norr och söder. Plattformen testkörs i dessa tre orter och sedan är planen att expandera till ett nationellt forum 2011.

– I vårt arbete och våra projekt har vi talat med ungdomar och hört att det finns ett pressande behov av det här och att det som verkligen behövs är en nationell plattform för, med och av unga, säger Henrik Melius, grundare av Spiritus Mundi.

 

 

Fakta Spiritus Mundi

Spiritus Mundi är en förening, med bas i Malmö, som arbetar med kultur för att skapa nya, unika mötesplatser mellan människor med olika social, kulturell och geografisk bakgrund. Spiritus Mundi använder musik, bild, text och andra kreativa uttrycksformer för att skapa dialog, delaktighet och förståelse.

Under 2008-2010 driver Spiritus Mundi projektet Wag the City i Malmö och Botkyrka. I maj 2010 framförde ett fyrtiotal ungdomar den egenkomponerade totalmusikalen S:t Barbros Korridor på Malmö Opera. I november är det premiär för Botkyrkaungdomarnas musikal Nina Glitter Show på Hangaren i Botkyrka.

 

Dela med dig av denna artikel på: