Du är här

2010-04-16 - Samhällsinformation
Foto: Håkan Nordström

Oförändrade småhuspriser på månadsbasis

Småhuspriserna har på månadsbasis i stort sett varit oförändrade sedan december 2009. Priserna steg emellertid med 1 procent under årets första kvartal jämfört med fjärde kvartalet 2009. Om vi blickar tillbaka ett år och jämför med första kvartalet 2009 är prisuppgången 6 procent i Västernorrland.

Det län med den största procentuella prisuppgången mellan de senaste kvartalen är Jämtland med 5 procent. Därefter följer Stockholms, Västmanlands och Gävleborgs län med en prisökning på 3 procent. Gotlands län har den största prisnedgången, -5 procent under samma period. I samtliga storstadsregioner, Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö, fortsätter priserna att stiga. Uppgången mellan de senaste kvartalen ligger på 2 till 3 procent.

På årsbasis, första kvartalet 2010 jämfört med samma period ett år tidigare, har småhuspriserna ökat med i genomsnitt 9 procent på riksnivå. I alla län noterades prisökningar. Länen med de största procentuella ökningarna av priserna är Stockholm, Uppsala, Skåne och Västra Götaland.

Dela med dig av denna artikel på: