Du är här

2010-01-14 - Örnsköldsvik
Villapriserna har gått upp nio procent i Örnsköldsvik. Foto: Håkan Nordström

Ö-viksvillan kostar en dryg miljon

1042 000 kronor blev genomsnittspriset för en villa i Örnsköldsvik under 2009. Det innebär en ökning med nio procent jämfört med föregående år.

– Det varierar under året, men helt klart har vi noterat uppgången, säger Hans Edmark på Mäklarhuset i Örnsköldsvik.

Under våren förra året mattades prisökningarna över hela landet av dystra prisprognoser inte minst baserade på arbetsmarknadens mörka framtidsutsikter. Men räntan fortsatte ned och när Riksbanken i juli meddelade att den superlåga noteringen; 0,25 procent, skulle ligga kvar i minst ett år framåt, samtidigt som jobbraset blev mildare än väntat, steg priserna igen.
Stick i stäv med prognoserna.
Resultatet för 2009 över hela landet blev 10 procent upp för villor och hela 20 procent upp för bostadsrätter under oktober-december jämfört med motsvarande period förra året.
– Den prisnedgång som det pratats mycket om har uteblivit. Bopriserna har varit stabila i Örnsköldsvik mycket tack vare ränteläget och även avseende bostadsrätter är känslan att det pekar uppåt, fortsätter Hans Edmark.
Tillräckligt många affärer kring bostadsrätter har dock inte skett i Örnsköldsvik för att få en rättvis statistik.

Dela med dig av denna artikel på: