Du är här

2011-05-25 - Samhällsinformation
Foto:Norrtåg

Nytt sätt att planera dina resor

Nu lanseras ett helt nytt koncept för reseplanering i Norrland i en pilotsatsning på Norrlandsresan.se.

Tanken är att resenären exempelvis skall kunna skapa personliga sökverktyg, planera sina möten efter gällande tidtabell, ta reda på pendlingsbara avstånd med tåg eller buss samt hitta en tillgänglig pendlarparkering.

Norrlandsresan.se är ett samarbete mellan Norrtåg, Projekt Bästa Resan
och Projekt Tidförtåg samt länstrafikbolagen i Norrbotten, Västerbotten,
Västernorrland, Jämtland och Gävleborg för att underlätta för resenären.

Therese Rönnbäck, delprojektledare Bästa Resan säger:
― Vår målsättning är att underlätta för resenären och öka det kollektiva
resandet i regionen. Genom den unika reseplaneraren vill vi förbättra
informationen till pendlare, företagsresenärer, studenter och andra.
Vi vill kunna erbjuda lite mer än en traditionell reseplanerare för de
som söker en resa från dörr till dörr.

En förhoppning är nu att verktyget inte bara ska underlätta resenärens planering av resor med tåg, buss, bil eller flyg, utan också inspirera till nya resor i regionen. Förhoppningen är också att reseplaneraren skall kunna bidra till en bättre regional kollektivtrafik där resenärens enskilda behov bättre kan tas till vara.

Länk till den nya reseplaneraren.

Dela med dig av denna artikel på: