Du är här

2011-06-08 - Skola & utbildning
Det extra tillskottet är tänkt att höja kvaliteten inom förskolan.

Mer pengar till förskolan

3 miljoner extra till bildningsnämnden 2011. Det föreslår kommunstyrelsen.

Åtgärden är tänkt att höja kvaliteten i förskolan i Örnsköldsvik genom att öka personaltätheten och minska antalet barn per anställd inom förskolan. Pengarna ska även gå till kvalitetshöjande åtgärder.

Dela med dig av denna artikel på: