Du är här

2010-04-30 - Samhällsinformation
Agneta Marell, kommundirektör i Örnsköldsvik. Foto: Håkan Nordström

Marell: Vi behöver ständigt effektivisera

För att åstadkomma en ekonomi i balans nästa år, behöver kommunen spara minst 56 miljoner kronor. Och i ett budgetunderlag finns förslag till åtgärder.

– Vi behöver ständigt effektivisera och ompröva vår verksamhet för att tillgodose nya och förändrade behov bland medborgarna. Förvaltningscheferna har gjort konsekvensbeskrivningar av ett antal åtgärder i syfte att möjliggöra politiska prioriteringar och omprioriteringar. Nu vidtar den politiska processen, säger kommundirektör Agneta Marell till kommunens hemsida.

Budgetunderlaget, ska alltså behandlas av de politiska partierna.

– I nuvarande förutsättningar ligger betydligt lägre statsbidrag för kommunerna 2011 jämfört med 2010, vilket gör att Örnsköldsviks kommun i nuläget redovisar ett negativt resultat för 2011. Utifrån det negativa resultatet blir det därför nödvändigt att sänka verksamhetens kostnader för att möjliggöra en ekonomi i balans även 2011, säger ekonomidirektör Mikael Öhrling.

Dela med dig av denna artikel på: