Du är här

2013-02-22 - Örnsköldsvik

Lämna dina synpunkter

Passa på att tycka till om förslaget till landsbygdsstrategi för Örnsköldsviks kommun.

Landsbygdsstrategin ska tydliggöra landsbygdens förutsättningar och behov. Den ska också fungera som en plattform för lokalt utvecklingsarbete och samverkan mellan kommunen och lokala aktörer inom näringsliv, föreningsliv, med flera.

Under samrådstiden har landsbygdsstrategin presenteras vid öppna möten i de fyra serviceorterna Husum, Bjästa, Björna och Bredbyn.

– Det har varit ett stort intresse och under våra möten har vi har fått ta del av många goda tankar och idéer. Många ämnen har berörts och något som setts som särskilt angeläget på alla platser är tillgången till telefoni och bredbandsfiber, säger näringslivsutvecklare Lena Lindström.

Samrådet kring det aktuella förslaget till landsbygdsstrategi pågår till och med 28 februari. Mer information och dokumentet Landsbygdsstrategi hittar du här.

Välkommen att ta del av förslaget och lämna dina synpunkter.

Synpunkter på landsbygdsstrategin ska lämnas skriftligt och vara kommunen tillhanda senast den 28 februari 2013. De skickas helst med e-post till följande adress: kommunledning@ornskoldsvik.se.

Postadressen är:

Örnsköldsviks kommun
Kommunledningsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik
Dela med dig av denna artikel på: