Du är här

2013-01-07 - Världsklass-bloggen

Kreativitet och innovation

Kreativa och tillåtande miljöer skapar en högre innovationsförmåga hos människor, verksamheter och samhället i stort. Genom det kan vi skapa förutsättningar som gör Örnsköldsvik till en av de framtida vinnarna i Sverige.

 

Nyligen antog regeringen en nationell innovationsstrategi som inger riktning för de kommande årens arbete. I inledningen går att läsa att ”Innovation börjar med människan. Det är människor som får idéer och utvecklar kunskap. ” Hur kan vi utveckla kreativa miljöer i Örnsköldsvik där idéer och tankar utbyts och som skapar en högre innovativ förmåga i samhället?

En början är att vara nyfiken och ta in det som händer i omvärlden. Att söka kunskap och vara öppen för det oväntade. Att ta sig tid till att lyssna på andra och fundera vad allt det har för betydelse för oss här i Örnsköldsvik. Jag tror ofta att det är just det som får stryka på foten när vi fyller våra kalendrar. Jag har just därför bokat in särskild tid till det i min agenda. Då ska jag lyfta blicken, sondera terrängen där ute för att sedan på bästa sätt kunna diskutera den kommande kompassriktningen för oss.

Om ni vill ha hjälp att hitta intressanta områden och kunskap bland det stora flödet där ute så rekommenderar jag vår blogg Förnyelse och Innovation. Där skriver främst Lena Finne Jansson och där kan ni också hitta intressanta länkar vidare.

 

Boka in tid redan nu och gör en återkommande bokning.

Dela med dig av denna artikel på: