Du är här

2013-10-11 - Mellansel

Koka vattnet i Mellansel och Gottne

Svaren på de senaste vattenproverna som tagits i Mellansel och Gottne visar sig inte vara godkända, utan har fortfarande anmärkning för att kokningsrekommenda-tionen ska kunna hävas.

Proven från den rengjorda reservoaren ser dock bra ut. Det uppger Miva nu på förmiddagen.

Nästa omgång provsvar som kan säga något om den fortsatta kokningsrekommendationen kommer ikväll fredag. Ser de bra ut kan kokningsrekommendationen eventuellt hävas under lördagkväll.
Det krävs nämligen två godkända provresultat efter varandra för att en kokningsrekommendation ska kunna hävas.

Proverna analyseras på labb i Umeå och varje prov kräver två dygn för att den bakteriologa processen ska bli riktig och ge ett korrekt resultat.

Miva vet fortfarande inte ursprunget till problemet i området. Under veckan har man med hjälp av prover försökt ringa in problemområdet för att därefter kunna titta närmare på om ledningsnätet kan ha brister rent konstruktionsmässigt.

Ny information lämnas under lördagkväll.
Dela med dig av denna artikel på: