Du är här

2010-04-14 - Samhällsinformation
Räddningstjänstens befintliga lokaler i Örnsköldsvik är nedgångna och behöver ersättas. Foto: Håkan Nordström

Första ”ja” till ny brandstation

Igår sa kommunstyrelsens arbetsutskott ja till en ny brandstation i Örnsköldsvik. Centerpartiet, som vill att någon annan bygger och att kommunen istället hyr lokalerna, var negativa till förslaget.

Ärendet med den nya brandstationen som beräknas kosta 100 miljoner kronor går nu vidare till kommunstyrelsens sammanträde den 4 maj. Definitivt beslut fattas av kommunfullmäktige i slutet av maj.

Dela med dig av denna artikel på: