Du är här

2010-04-26 - Bjästa

Domkapitlets utredning om Bjästa fortsätter

Det blir inget beslut om Bjästaprästen Lennart Kempes lämplighet vid domkapitlets sammanträde nu på tisdag. Frågan kommer istället att behandlas vid ett extrainsatt sammanträde torsdag den 10 juni.

Domkapitlets utredning inleddes efter ett inslag i tv-programmet Uppdrag Granskning i slutet av mars. Programmet handlade om två våldtagna flickors utsatthet i det lilla samhället Bjästa utanför Örnsköldsvik, och om kyrkans roll i samband med en skolavslutning.

Domkapitlets granskning pågår fortfarande. Den rör både skolavslutningen och mer övergripande frågor om hur kyrkan på orten agerat utifrån de konstaterade våldtäkterna och den ryktesspridning som pågick i samhället.
 
– Det är en omfattande utredning som görs, och det är många personer som ska höras. Det är viktigt att en sådan här utredning sköts enligt fastställda regler och med största noggrannhet, konstaterar biskop Tuulikki Koivunen Bylund, ordförande i domkapitlet i Härnösands stift.

Domkapitlet brukar beskrivas som kyrkans interna domstol. Alla Svenska kyrkans 13 stift har ett domkapitel som fungerar som granskningsorgan för präster och diakoner, de yrkesgrupper som gett löften till Gud vid en offentlig vigning. Granskningen görs utifrån de vigningslöften som getts och inte utifrån arbetsrättsliga regler. Domkapitlet, eller stiftet, är inte arbetsgivare, det ansvaret ligger på har den lokala församlingen eller pastoratet.

Domkapitlet har tre sanktionsmöjligheter. Den allvarligaste påföljden är att prästen eller diakonen förlorar sin rätt att vara präst eller diakon. En annan påföljd är att domkapitlet beslutar om en prövotid på tre år, när den granskade arbetar under viss övervakning. Den granskade kan också ges en skriftlig erinran.

Dela med dig av denna artikel på: