Du är här

2010-04-22 - Nyheter/Reportage
Foto Håkan Nordström

Botniabanan öppnar för gemensam arbetsmarknad

Företagare och kommunrepresentanter i Örnsköldsvik och Umeå har börjat träffas för att knyta nya kontakter.

Botniabanan mellan Örnsköldsvik och Umeå innebär nya möjligheter för en gemensam arbetsmarknad för de två orterna. Företagare och kommunrepresentanter har börjat träffas för att knyta nya kontakter.

Ann Klefbohm, vice ordförande för Företagarna i Umeå, och uppväxt i Örnsköldsvik ser fram emot ett tätare samarbete mellan städerna.

– Personligen ser jag det bara som en utmaning att närma mig Övik och knyta kontakter där nere. Vi får ju en möjlighet att bredda vår marknad och öka kundantalet helt enkelt, säger hon till Sveriges Radio Västerbotten.

Såväl företagare som kommunerna och Arbetsförmedlingen ser stora möjligheter till en större och bredare arbetsmarknad. Företagarna kan nå fler kunder, arbetsgivarna får fler att välja på och invånarna kan hitta nytt jobb i den andra staden utan att behöva flytta.

Ann Klefbohm säger att hon hör positiva tongångar från båda städerna men kanske lite mer från Örnsköldsvik.

– Jag kan uppleva att ö-viksborna är lite mer heta på gröten. Man ser sig själv som den mindre staden som gärna tyr sig till den större. Men jag tror att det här gagnar Umeå precis lika mycket som det gagnar Ö-vik, att vi närmar oss varandra. Just därför att vi är så olika, säger Ann Klefbohm.

Dela med dig av denna artikel på: