Du är här

2011-10-06 - Samhällsinformation
Dags att vaccinera sig?

Bör du vaccinera dig?

11 oktober står länets vårdcentraler redo att ta emot alla som vill vaccinera sig mot den årliga säsongsinfluensan. Tillhör du en riskgrupp?

Nu är det dags för den årliga vaccinationen mot influensa. Med start den 11 oktober står länets vårdcentraler redo att ta emot alla som vill vaccinera sig mot den årliga säsongsinfluensan.

Vem bör vaccinera sig?

Den som är 65 år eller äldre. Den som har hjärt-, lung- eller kronisk sjukdom bör vaccinera sig. Vaccinet skyddar mot säsongsinfluensan. Den minskar också risken för följdsjukdomar som lunginflammation och hjärtsvikt.

När kan man vaccinera sig?

Både landstingets vårdcentraler och de privata vårdcentralerna vaccinerar mot säsongsinfluensan. För att veta vad som gäller den enskilda vårdcentralens öppettider för vaccination, läs mer på www.lvn.se/influensa

Finns ytterligare frågor kontakta:


Hans Boman
Smittskyddsläkare
Landstinget Västernorrland
060-18 18 52
070-347 00 52
Dela med dig av denna artikel på: