Du är här

2010-01-07 - Ekonomi
Foto: Håkan Nordström

Under 2010 blir det extra viktigt att preliminärdeklarera

Många företag riskerar för hög debiterad F-skatt för 2010. Det beror på att debiteringen baseras på inkomsten för 2008, då det fortfarande var högkonjunktur.

Enligt Skatteverkets schablonberäkning ska skattedebiteringen motsvara 110 procent av skatten för 2008. Det innebär att många företag riskerar överdebitering.
För att slippa den automatiska uppräkningen behövs en preliminärdeklaration över beräknad inkomst under 2010.
För att debiteringen ska bli rätt från början är rådet att snarast skicka in preliminärdeklarationen.

Dela med dig av denna artikel på: