Du är här

2013-01-05 - Ekonomi

Mer än hälften upplever stress på jobbet

Närmare 60 procent av alla anställda i Örnsköldsvik upplever stress under arbetsdagen.

Att stressa under en kort period är inte farligt. Men långvarig stress utan möjlighet till återhämtning är skadligt för kroppen.  Dessutom kan stress försämra prestationsförmågan på arbetet och ta sig uttryck i sömnproblem, koncentrationssvårigheter eller humörsvängningar.

Tre tips för minskad stress på arbetsplatsen:
Se över tillgänglighetskulturen. Undvik att mejla eller ringa medarbetare utanför arbetstid och freda lunchrasterna.
Skapa delaktighet. Få medarbetarna att känna att deras arbete är meningsfullt och ge dem inflytande över sina arbetsuppgifter.
Okej att dra gränser. Uppmuntra medarbetarna till att ta kontroll över sin arbetssituation genom att dra gränser, vara tydliga och våga säga nej.
Källa: Previa

Dela med dig av denna artikel på: