Du är här

2009-09-27 - Bredbyn
  • Fritidskonsulent Petrik Vestin, gårdsrådets styrelseledamot Kina Wikström, enhetschef Kent Näsman och många andra jobbade hårt med att färdigställa Bredbyns fritidsgård.
  • Hur var det nu? Är det här rätt kabel?
  • På fritidsgården finns givetvis möjlighet att fika gott.

Fritidsgården i Bredbyn

I september fick ungdomarna i Bredbyn äntligen vad de väntat på – en fritidsgård värd namnet.

Den tidigare föreningsdrivna gården har renoverats och ligger numera under kommunens ansvar, ett led i att kultur och fritid tar nya tag i sin ungdomssatsning. Fritidsgården i Bjästa står som förebild när Bredbyn, Björna och Husum nu står på tur.
– Vi vill skapa en bra mötesplats, på samma sätt som det goda exemplet i Bjästa, säger nyanställde fritidskonsulent Patrik Vestin.
Delaktighet och medinflytande är ledord för att fritidsgården ska fungera. Ungdomarna som besöker gården ska känna att de får vara med och bestämma, samtidigt som de ska få stöttning för att kunna förverkliga sina idéer.
Ett gårdsråd med en styrelse bestående av enbart ungdomar har tillsatts. Där ingår bland andra Kina Wikström, 17 år, som nyligen genomgått utbildningen ”Ungt ledarskap”.
– Jag ska fungera lite som en ledare och hjälpa till med verksamheten, berättar Kina.
– Det har alltid funnits en gård här men inte på det här sättet, det fanns aldrig något att göra. Jag tycker verkligen att det är på tiden att det görs något och nu den senaste veckan har det hänt mer än på många år.
Fritidsgården fortsätter sitt samarbete med Anundsjö IF:s hockeysektion och idrottsföreningen bidrar med pengar till en pott som gårdsrådets styrelse ansvarar för.
– Vi ska kunna använda pengarna till att köpa in grejer till gården eller hitta på något kul att göra, säger Kina.
Samarbete med andra aktörer är också viktigt, bland annat med föreningen Anundsjö Fritid, som äger fastigheten. I byggnaden ligger till exempel ett gym som fritidsgårdens besökare ska kunna använda.
I övrigt innehåller gården klassiska fritidsgårdsingredienser som biljard, bordtennis, flipper och olika spel, exempelvis Xbox och Playstation med möjlighet till projicering på storbild. Men gården får också ett modernare stuk, med internetcafé. Samtidigt blir det en tydligare inriktning mot ungdomar mellan 13 och 25 år.
– Tillsammans med ungdomarna ska gården få en modernare och lite vuxnare touch, säger Patrik. Jag tror att mycket av initiativen ska komma från ungdomarna. Mitt jobb är att ta tillvara initiativkraften som finns hos ungdomarna, försöka fånga upp deras intressen och hjälpa dem på vägen. Vi ska kunna hjälpa dem att till exempel starta teatergrupp, eller att i samband med studieförbund kunna ta jägarexamen och gå skoterkurs.
Gården samarbetar också med biblioteket i skolan, där Patrik har sitt arbetsrum. Han arbetar även en dag i veckan i biblioteket och därigenom möter han många av Bredbyns skolungdomar, han kommer också att bjuda in sjuor, åttor och nior klassvis till fritidsgården.
– Vi ska hela tiden söka nya samarbetspartners för att kunna utveckla verksamheten, tanken är att gå ut bredare mot samhället och jobba mot företag och föreningar och även arbeta med landsbygdsutveckling. Det gäller att vi får en kontinuitet för ungdomarna och en sådan här satsning blir bra för hela landsbygden i slutändan, säger Kent Näsman, enhetschef för fritidsgårdsverksamheten i Bredbyn, Björna, Bjästa och Husum.
Kent poängterar också vikten av att ungdomarnas föräldrar blir aktiva i fritidsgårdens verksamhet, gården kommer att bemannas av föräldrar som arbetar ideellt.
– Det här är också något som ungdomarna vill ha. Jag tror att det är en stor fördel att ha föräldrar här, vi får en bredare förankring mot hela samhället och ett kontaktnät runt ungdomarna, tillägger Patrik.

Dela med dig av denna artikel på: