Du är här

2009-12-16 - Ekonomi
Anna-Stina Nordmark Nilsson. Foto: Företagarna

Finansfrossan fortsätter

Vart fjärde småföretag pressas till sämre avtalsvillkor av sina kunder. Hårdast drabbade är företagen inom tillverkningsindustrin.<br /><br /><br />

– Småföretagen pressas hårt mellan allt tuffare krav från kunder och svårigheter att få finansiering hos bankerna. De får i praktiken agera bank åt storföretagen, samtidigt som de själva inte hittar någon bank att vända sig till. Det säger Företagarnas vd Anna Stina Nordmark Nilsson, i en kommentar till en ny undersökning.
Företagarnas panel visar att så många som vart fjärde småföretag (23 procent) har fått krav från sina kunder på längre betalningstider och/eller lägre priser.
– Det är dessvärre lite av katten på råttan, råttan på repet och repet runt småföretagarnas hals, för att uttrycka det drastiskt, säger Anna Stina Nordmark Nilsson.
Hårdast drabbade är företagen inom tillverkningsindustrin där 38 procent anger att de tvingats till sämre avtalsvillkor. Även i handeln, miljö- och energisektorn samt kemi- och råvarubranschen har mer än vart fjärde företag tvingats till sämre avtalsvillkor.
Situationen är allvarlig eftersom det är i småföretagen som sysselsättningen och tillväxten finns. Kan de inte finansiera sig påverkar det hela ekonomin negativt. Banksektorns ambition att snabbt återkapitalisera sig på bland annat småföretagens bekostnad är inte rimlig.
– Givetvis bör staten och det offentliga agera goda förebilder vad gäller avtalsvillkor och betalningsmoral. Även i detta fall brister det dessvärre mycket, säger Anna Stina Nordmark Nilsson.

Företagarnas panel besvarades av 1 710 personer och pågick under perioden 10 november till 10 december.

Dela med dig av denna artikel på: