Du är här

2010-01-15 - Samhällsinformation
Nya uppdrag för Elvy Söderström. Foto: Håkan Nordström

Nytt styrelseuppdrag för Elvy

Kommunstyrelsens ordförande Elvy Söderström har fått ett nytt uppdrag. Nu är hon även en av ledamöterna i Trafikverkets styrelse.<br /><br />

Trafikverket en sammanslagning av Vägverket och Banverket som inrättas den 1 april. Elvy Söderström blir en av åtta ledamöter och förutom de kommunala uppdragen är hon bland annat ordförande för Socialdemokraterna i Västernorrland och ledamot i Socialdemokraternas verkställande utskott.

Dela med dig av denna artikel på: