Du är här

2010-01-16 - Solberg

Offentliga möten - Solberg först ut

För att främja utvecklingen av landsbygden har Riksdagen beslutat att kommunen i översiktsplanen får peka ut områden för landsbygdsutveckling. Detta vill företrädare för Örnsköldsviks kommun göra i nära samråd med lokalbefolkningen.

I utpekade områden blir det lättare att upphäva eller få dispens från strandskyddet för bostäder, verksamheter, anläggningar m.m.
För att få förslag på vilka strandområden som är lämpliga för landsbygdsutveckling och vilka som bör bevaras kommer en serie offentliga möten att hållas.

Solberg: 18 januari kl 19:00, lokal Solstrålen
Björna: 25 januari kl 19:00, lokal Björngården
Bjästa: 27 januari kl 19:00, lokal entréhallen Isladan
Bredbyn: 1 februari kl 19:00, lokal Tjärnstugan
Örnsköldsvik: 8 februari kl 19:00, lokal fullmäktigesalen stadshuset

Dela med dig av denna artikel på: