Du är här

2010-01-23 - Björna

Träff i Björna om landsbygdsutvecklingen

För att främja utvecklingen av landsbygden har Riksdagen beslutat att kommunen i översiktsplanen får peka ut områden för landsbygdsutveckling.

Det vill kommunen göra i nära samråd med lokalbefolkningen. I utpekade områden blir det lättare att upphäva eller få dispens från strandskyddet för bostäder, verksamheter, anläggningar med mera.
För att få förslag på vilka strandområden som är lämpliga för landsbygdsutveckling och vilka som bör bevaras kommer en serie offentliga möten att hållas. Nyligen genomfördes den första träffen i Solberg och på måndag den 25 januari klockan 19.00 är det Björnas tur.
Då vill kommunens representanter träffa lokalbefolkningen i Björngården.

Övriga offentliga möten:
Bjästa: 27 januari kl 19:00, lokal entréhallen Isladan
Bredbyn: 1 februari kl 19:00, lokal Tjärnstugan
Örnsköldsvik: 8 februari kl 19:00, lokal fullmäktigesalen stadshuset

Dela med dig av denna artikel på: