Du är här

2010-01-23 - Evenemang
Möjligheterna till konstutställningar har försämrats sedan museet tog över utställningsverksamheten anser majoriteten av Örnsköldsviks konstnärer och konstföreningar. Foto: Håkan Nordström

Utställningsmöjligheterna har blivit sämre

Majoriteten av lokala konstnärer och konstföreningar anser att möjligheterna till utställning blivit sämre sedan Rådhuset stängde hösten 2004 och Örnsköldsviks Museum tog över utställningsverksamheten.

En utredning av konst- och konstnärsliv i Örnsköldsvik 2002-2009 presenteras på kultur- och fritidsnämndens sammantäde 27 januari. Av utredningen, som bygger på en enkät till konstnärer och konstförningar, framgår att 10 av de 13 konstärer som svarat på frågorna anser att möjligheterna till utställning förändrars till det sämre, eller mycket sämre, efter flytten från Rådhuset. Ingen anser att det blivit bättre.
En majoritet av konstnärerna tycker också att lokalerna på museet är sämre, eller mycket sämre, jämfört med Rådhuset.

17 konstnärer fick ta del av enkäten, varav 13 svarade. 12 konst- och kulturföreningar inbjöds också i utredningen, varav 7 svarade.
Många konstaterar att utställningarna blivit större men färre, vilket ses med både spänning och skepsis.
En konstförening anser att utställningarna blivit mer populistiska vilket också medfört att det unika blivit mer sällsynt.

Vill ha Rådhuset tillbaka
En tydligt och gemensam nämnare som man finner bland enkätsvaren är en längtan efter att Rådhuset ska återuppstå som kulturbyggnad.
Andra önskemål är att använda både Rådhuset och museet, att bygga ut Rådhuset, att bygga en helt ny konsthall eller att en konsthall ska ingå i ett nytt teater- och konserthus.

I utredningen framgår det också att museet vid utställningar tidigare köpt in ett konstverk till sin samling, som stöd till den utställande konstnären. Numera utgår en utställningsersättning till konstnärer.
Det här innebär i praktiken att museet idag måste prioritera utställning kontra konstinköp.

Dela med dig av denna artikel på: