Du är här

2010-01-24 - Ekonomi

Regeringsskifte oroar småföretagen

Minskad försäljning och regeringsskifte. Det är orosmolnen på småföretagarnas himmel inför 2010, visar Företagarnas panel. <br />– Jag vill se den företagare som applåderar skattehöjningar och krångligare lag om anställningsskydd, säger Jörgen Nordin, delägare till Motormiljö AB i Örnsköldsvik.

Men optimismen och framtidstron är ändå stark efter krisåret 2009. Vart fjärde företag räknar med att växa under 2010. Endast fem procent räknar med neddragningar.
– Panelen bekräftar småföretagens styrka och expansionskraft. Med en klar och tydlig företagarlinje i politiken skulle tillväxtmöjligheterna kunna tas tillvara. Dessvärre betraktar Fredrik Reinfeldt företagare som ett särintresse, säger Företagarnas vd, Anna Stina Nordmark Nilsson.
Panelen pekar på att småföretagarna fortfarande ser vissa risker. Det som oroar mest är att konjunkturen vänder nedåt igen. På andra plats hamnar risken för regeringsskifte, och på tredje risken för sena betalningar. 
Undersökningen visar att småföretagaren jobbar idogt. Sju procent av alla företagare jobbar varenda dag – helgdag som vardag – och ytterligare 40 procent varenda vardag.

Dela med dig av denna artikel på: