Du är här

2010-01-26 - Ekonomi

Sex av tio i Örnsköldsvik har bra kontakt med chefen

64 procent av de anställda uppger att samarbetet och kontakten med den närmaste chefen är bra. Det visar en ny undersökning som hälsoföretaget Previa låtit göra.<br />– Det är siffror som stämmer väl överens med läget i Örnsköldsvik, säger Previas distriktschef Johan Engström.

En majoritet, 64 procent, av de anställda i Sverige anser att samarbetet och kontakten med den närmaste chefen är bra. Endast 7 procent uppger att de har dålig kontakt med sin chef. Sju av tio medarbetare, trivs bra med sitt arbete och nästan lika många uppger att samarbetet och gemenskapen i det egna teamet eller den egna enheten är bra.
– Det är glädjande att många har en bra kontakt med sin chef och att många trivs på sin arbetsplats. Goda relationer till arbetskamrater och ledning är en viktig grund för att kunna göra ett bra arbete, säger Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa.
Distriktschefen Johan Engström, med huvudansvar för enheten i Örnsköldsvik, säger att statistiken stämmer väl överens med läget i kommunen och att sex av tio, som upplever sig ha en bra kontakt med chefen, är en bra notering.
– I dessa tider tycker jag det. Neddragningar kan vara sådant som gör att man tillfälligt lägger stor skuld på chefen och påverkar upplevelsen, säger han.
Men att bara var femte anställd upplever att de har mycket goda möjligheter till kompetensutveckling är inte en lika trevlig notering. Den statistiken tror Johan Engström hänger ihop med lågkonjunkturen.
– samtidigt upplever vi att det trots allt är ganska många företag som satsar på kompetensutveckling när orderingången är låg.

Dela med dig av denna artikel på: