Du är här

2010-01-28 - Samhällsinformation

"Vi tar till oss av kritiken"

Revisorerna har till Landstingsstyrelsen lämnat en granskningsrapport om styrelsens styrning och ledning. Där har man funnit att styrelsens styrning och ledning har problem och inte är ändamålsenlig.

– Vi har förutsatt att fattade beslut ska följas, men jag har under hösten  gjort samma iakttagelser och dragit samma slutsatser som revisionen nu presenterar, säger Landstingsstyrelsens ordförande Ewa Söderberg i en kommentar.
– Vi måste bli bättre på att följa upp besluten och försäkra oss om att de verkställs säger hon.
– Vi har varit inriktade på att formulera mål och planer, men vi har inte följt upp dessa i önskvärd omfattning. Revisionen har observerat av vi hösten 2009 tagit initiativ för att stärka uppföljningen. Vi har nu en ”resultattavla” där inte bara det ekonomiska resultatet utan även en sammanfattande bild av hur det går för landstinget presenteras för styrelsen varje månad, fortsätter hon.
I landstingsplanen för 2010 har målen blivit tydligare och därmed mer styrande och lättare att följa upp, enligt Ewa Söderberg. Arbetet med att stärka dialogen och smörja styrkedjans alla delar ska nu fördjupas . 
– Vi tar till oss kritiken och kommer att förtydliga vår styrning av verksamheten ytterligare, säger Ewa Söderberg och påpekar att man har överläggningar med alla partier om hur styrningen av landstinget kan utvecklas för nästa mandatperiods förtroendemannaorganisation. Där är ökad tydlighet, närhet och delaktighet ledorden.
– Vi ska nu studera revisionsrapporten närmare för att avge ett svar på den. Det finns säkert mycket i revisorernas förslag som vi kan ta till oss, säger Ewa Söderberg.

Dela med dig av denna artikel på: