Du är här

2010-02-02 - Ekonomi
Foto: Shutterstock

Vändning på arbetsmarknaden – men trögare i Örnsköldsvik

Sysselsättningsnedgången bromsar in kraftigt i år och upphör under hösten.<br />Samtidigt är Västernorrland ett av de län som väntas få kämpa i starkast motvind 2010.<br />Det framgår av en rapport från Arbetsförmedlingen som Tidningen 7 har tagit del av.

Att Västernorrland väntas få en av de största sysselsättningsnedgångarna kan kopplas till att de industritunga länen kommer ta en stor del av nedgången även i fortsättningen

Diagrammen placerar Västernorrland som fyra i arbetslöshetsligan, men prognosen visar också att den värsta nedgången på arbetsmarknaden redan passerats.

Arbetslösheten år 2010 beräknas bli 9,4 procent och förväntas sjunka till 9,1 procent 2011.

– Mycket tyder på att konjunkturen är på väg mot en förbättring från den djupa svackan för ett år sedan. Även om antalet arbetslösa kommer att fortsätta öka, ser det nu ut att bli en snabbare vändning än vad vi räknade med. Att nyanställa nu är ett gyllene tillfälle att finna kompetent arbetskraft för framtiden, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez Svankvist.

 

Här hittar du lättast jobb på arbetsmarknaden under 2010:

– Läkare

– Gymnasielärare i yrkesämnen

– Operationssjuksköterskor

– Civilingenjörer inom elkraft

– Maskinbefäl inom fartygsbranschen

– Förskollärare

– Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård

– Byggnadsplåtslagare

– Röntgensjuksköterskor

– Sjuksköterskor inom akutsjukvård

 

Källa: Arbetsförmedlingens yrkeskompass.

Dela med dig av denna artikel på: