Du är här

2010-02-02 - Ekonomi
Foto: Håkan Nordström

Kommunen kräver mjölkpengshöjning

Örnsköldsviks kommun vill att ersättningen för mjölkproduktion till kommunens mjölkproducenter höjs.

Kommunen har nyligen författat ett brev till jordbruksdepartementet om saken, uppger SR Västernorrland.

Där påpekas det att Örnsköldsvik står för landets största minskning av mjölkproduktion under de senaste 20-30 åren.

Kommunen anser därför att indelningen av stödområden bör förändras så att mjölkproducenterna i Örnsköldsvik kan få högre ersättning.

Dela med dig av denna artikel på: