Du är här

2010-02-02 - Björna

Björnaskolan fick bakläxa

Skolinspektionens granskning av det arbete som görs mot kränkande behandling har resulterat i mindre smickrande siffror för skolornas del.<br />50 skolor sattes under lupp – och 49 av dem har fått bakläxa.<br /><br />

Björnaskolans högstadium är en av de skolor som inspektionen riktar kritik emot. Framförallt reagerar man på det faktum att skolan saknar en årlig plan för hur mobbning ska hanteras.

Svenska skolor är skyldiga att förhindra diskriminering, trakasserier och mobbning, men liksom i Björnaskolans fall saknas det ofta metoder för att upptäcka och förebygga detta.

En iakttagelse som Skolinspektionen gjort är att personal vid skolorna inte klarar att vinna elevernas förtroende när det gäller att hantera utsatthet och konflikter. Det gör att de vuxna inte blir självklara personer att vända sig till när problem uppstår. Rapporten lyfter bland annat fram att de vuxna, i vissa fall, bagatelliserar och beskriver kränkande behandling och trakasserier som naturliga inslag i skolans vardag.

Totalt har 50 grundskolor för elever i årskurserna 5 och/eller 9 granskats, varav 8 fristående och 42 kommunala. I skolrapporterna redogör Skolinspektionen för förhållandena lokalt och de åtgärder som myndigheten kräver vid de enskilda skolorna.
Björnaskolan måste nu redovisa sina åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter inom några månader.


Några av skolinspektionens rekommendationer:

– Ta fram rutiner för det förebyggande, förhindrande och åtgärdande arbetet och se till att de följs.
– Se till att det finns skolpersonal nära eleverna när de inte har lektioner.
– Stärk elevernas förtroende för skolpersonalens förmåga att hantera utsatthet.
– Involvera eleverna i värdegrundsarbetet och ta tillvara deras kunskap och erfarenheter. 

Dela med dig av denna artikel på: