Du är här

2010-02-03 - Friluftsliv
Foto: Håkan Nordström

Naturguider utbildas i Höga kusten

Till hösten startar ett tvåårigt program i naturguidning vid Umeå universitets Campus Örnsköldsvik.

Höga kusten är den enda plats i världen där det tydligt går att se effekterna av den pågående landhöjningen. Denna intressanta och dramatiska miljö kommer de blivande studenterna på programmet att få lära sig mer om. Som färdigutbildade naturguider får de friluftsliv och natur som yrke.

– Turismnäringen är en snabbt expanderande bransch och det finns ett ökat intresse för naturturism och naturguidning, säger Ulla Carlsson- Granér, som är programansvarig.

Huvuddelen av programmet består av kurser i biologi, naturgeografi, turismkunskap, kulturhistoria och företagsekonomi. Studenterna läser på Umeå universitets Campus Örnsköldsvik, mitt i centrum.
– Dessutom ingår många exkursioner i Höga kustens olika naturmiljöer där studenterna får testa sina teoretiska kunskaper i fält. De ska till exempel kunna förklara hur olika naturformer har bildats och vilka arter som finns där, berättar Ulla Carlsson Granér.
Ett viktigt inslag är också att lära sig förmedla kunskaperna på ett spännande och äventyrligt sätt.

Studenterna kommer under utbildningen att samarbeta med företag i regionen för att på så sätt få en god inblick i sitt framtida yrke och ett kontaktnät inom näringen. Höga kusten har ett stort antal företag som erbjuder allt från skogsupplevelser, jakt och fiske, klättring,
kajak- och båtturer till forntidsteman.
Programmet förbereder också studenterna för att starta egen verksamhet och guida i naturen på ett säkert sätt.

Dela med dig av denna artikel på: