Du är här

2010-02-03 - Björna
Foto: Håkan Nordström

”Väldigt positivt att vi blev granskade”

Efter skolinspektionens kritik arbetar Björnaskolan för fullt med att åtgärda olika brister.<br />Den 18 april kommer deras nya likabehandlingsplan att ligga klar.<br />– Både våra elever och deras föräldrar ska få tycka till, säger skolans rektor Mats Burström.

Skolinspektionens granskning omfattade 50 svenska skolors arbete mot diskriminering, trakasserier och mobbning. Björnaskolan underkändes på flera punkter, men de var i gott sällskap:

98 procent av de granskade skolorna krävdes på bättring.

– Det har gått rykten om att inspektionen skulle ha valt ut skolor som haft problem, men det var inte på några sådana grunder de kom till oss, poängterar Mats Burström.

Den allvarligaste kritiken handlade om att Björnaskolans likabehandlingsplan inte levde upp till kraven.

– Vi saknade vissa delar, förklarar Mats Burström. Till exempel fanns det inget nedskrivet för hur vi skulle agera om en vuxen kränker en elev. Det är något vi tittar på nu.

Skolan uppmanades också att lägga mer tid på att förebygga trakasserier, att låta sina lärare röra sig mer ute bland eleverna och att formulera tydligare riktlinjer för hur de ska upptäcka och bemöta felaktigt beteende.

– Om man ser på rapporten känns det som att den kritik vi fick var förhållandevis mild, säger Mats Burström. Jag ser det som väldigt positivt att vi blev granskade, eftersom vi nu fick handfasta tips på hur vi kan göra för att förbättra oss. Det gör att vårt arbete kring de här frågorna kommer vara bättre än om skolan inte hade blivit inspekterad.

Han tar också med sig flera positiva utlåtanden från granskningen.

– De skrev band annat att det finns goda förutsättningar att rätta till de här bristerna, och de sa också att för att vara en högstadieskola användes det inte samma hårda jargong bland våra elever som på många andra skolor.

Deadline för åtgärdsarbetet är satt till den 18 april.

– Nu håller vi på och reviderar vårt arbete så grundligt som möjligt. Både våra elever och deras föräldrar ska få tycka till. 

Dela med dig av denna artikel på: