Du är här

2010-02-04 - Örnsköldsvik

Sjukhuschefens förmånliga avtal

Sigbjörn Olofsson, chef för Örnsköldsviks sjukhus, kostar skattebetalarna 8,4 miljoner kronor fram till mars 2014 – även om han skulle bli uppsagd i förtid.

Lanstingsstaben information på Landstinget Västernorrland gick idag ut med ett pressmeddelande för att förtydliga vissa uppgifter som cirkulerat i media om sjukhuschefen Sigbjörn Olofssons chefsavtal.

 

Sigbjörn Olofsson har 140 000 kronor i månadslön från den 7 januari i år. Nuvarande avtal gäller till mars 2014 och om Landstinget av någon anledning skulle avbryta hans uppdrag i förtid får Olofsson ändå behålla hela sin lön fram till avtalstidens slut. Det innebär 8,4 miljoner kronor.

 

Så här står det i pressmeddelandet:
”Angående Sigbjörn Olofsson så kallade ”fallskärm” gäller att om Landstinget Västernorrland i förtid avbryter hans uppdrag – nuvarande avtal gäller till mars 2014 – får han sin månadslön till datumet för avtalets slut som så kallad arbetsbefriad lön. Om han däremot själv säger upp sig har han, som är det vanliga vid uppsägning, ingen rätt till sin månadslön efter det att han då slutar.”

 

Sigbjörn Olofsson har dessutom tillgång till en lägenhet i Sundsvall. När det gäller bostadsförmånen är Landstinget Västernorrland enligt pressmeddelandet skyldig att hålla med bostad, om så krävs, åt sina anställda om denne tjänstgör på annan ort än den ordinarie tjänstgöringsorten.

 

”I Sigbjörn Olofssons fall är ordinarie tjänstgöringsort Örnsköldsvik. Att han disponerar en lägenhet i Sundsvall gör att man håller nere kostnaden i jämförelse med om man skulle stå för ett hotellboende.”

I pressmeddelandet tar man också upp tidningsprenumerationer där man poängterar att det inte ingår fria tidningar till bostaden.
"De prenumerationer som finns på tidningar är till arbetsplatsen."

Dela med dig av denna artikel på: