Du är här

2013-01-06 - Samhällsinformation

Dags att skotta taken - här är det du behöver tänka på

När temperaturerna stiger och snön blir blötare kan snön på taken komma upp i en vikt på närmare 300 kilo per kubikmeter. Det betyder att varje decimeter snö på ett tak väger 20-30 kilo per kvadratmeter, vilket skapar stora påfrestningar.

Tyngden på de snötäckta taken ökar då temperaturen stiger, även om snöandet upphör. Snön suger upp fuktigheten i luften, vilket leder till att vikten ökar. Därför uppmanas fastighetsägare i Örnsköldsvik göra en översyn och skotta taken vid behov.

Förutom säkerhetsaspekten är det också viktigt att skotta taket för att få ersättning från sin försäkring vid en eventuell skada. Om man inte har sett till sitt tak och skottat bort tung snö har nämligen de flesta försäkringar villkor om minskad eller utebliven ersättning om taken bryter samman på grund av snötryck.

Att tänka på, kontrollera och eventuellt åtgärda:

·         Ytskiktets kondition och täthet

·         Fuktskador och rostangrepp

·         Genomföringar, takluckor, takfönster och takplåtar

·         Spärrar och lås kring taköppningar

·         Takskyddsanordningar och infästningar

·         Räcken, bryggor och fästanordningar

·         Plåtbeklädnad kring skorstenar

·         Rökkanalernas mynningar

·         Fästbultar och stag till antenner och flaggstänger

 

Anbud på takskottning och isrensning bör innefatta:

·         Pris per timme, inklusive resor och utrustning

·         Borttransport eller deponering av snö och is

·         De arbetsmoment som ska ingå

·         Vilken jourberedskap entreprenören ska hålla

·         Utryckningstid efter avrop, snöfall eller isbildning

·         Eventuell besiktning och efterkontroll

·         Anbudsgivarens företagsnummer

·         Anbudsgivarens försäkringsnummer

 

Källa: Fastighetsägarna

Dela med dig av denna artikel på: