Du är här

2013-01-06 - Samhällsinformation
Foto: Ulf Eklund

Fastighetsägare i Örnsköldsvik har god isvana

Snöfall och växlande temperaturförhållanden kan leda till snöras och istappar. Precis som i Örnsköldsvik just nu.<br />– I Örnsköldsvik finns en god isvana, säger Anders Pehrs, Fastighetsägarna Norr AB.

Enligt ordningslagen har fastighetsägare skyldighet att se till att snö och is som riskerar att falla ner från tak och rännor tas bort så snart som möjligt. Fastighetsägaren har även ett ansvar att varna och informera om det finns rasrisk. 
– Generellt fungerar det bra i Örnsköldsvik. Vi uppmanar fastighetsägarna att vara vaksamma och min uppfattning är att det allra flesta tar sitt ansvar, säger Anders Pehrs och fortsätter:
– Här är vi relativt vana vid att det varje vinter bildas istappar på tak som kan vara farliga. Därför finns det i fastighetsägarnas medvetande på ett mer påtagligt sätt än exempelvis söderut.
Anders Pehrs uppmanar att ta del av faktabladet som försöker besvara frågorna kring snö och is på tak. Hur faller isen från taket? Hur ska jag varna förbipasserande på bästa sätt? Hur långt sträcker sig mitt ansvar som fastighetsägare för skador på människor och bilar?

Dela med dig av denna artikel på: