Du är här

2010-02-10 - Örnsköldsvik

Fem vårdcentraler ansöker om förändring

Den 1 januari infördes Vårdval Västernorrland som innebär att länets medborgare fritt kan välja vårdcentral. Fem vårdcentraler i Örnsköldsvik har nu ansökt om att driva sin verksamhet enligt den nya modellen.

Den kvintett som lämnat in ansökningar är vårdcentralen Ankaret samt centralerna i Bjästa, Bredbyn, Domsjö och Själevad.

Vid sidan av den ökade valfriheten för patienterna innebär Vårdval Västernorrland också att privata vårdgivare efter godkännande får driva vårdcentraler enligt landstingets regelbok för vårdval.

Ytterligare 21 ansökningar har inkommit runtom i länet: två i Kramfors, en i Härnösand, tre i Sollefteå, en i Ånge samt nio i Sundsvall.

De vårdgivare som ingår i vårdvalet ska godkännas av Landstinget Västernorrlands beställarenhet som på ett producentneutralt sätt handlägger ansökan. Det innebär att både landstingsdrivna och privata vårdgivare ska godkännas för att ingå i vårdvalet.

Dela med dig av denna artikel på: