Du är här

2010-02-10 - Samhällsinformation

Dagvården byggs ut till det dubbla

Det är inte bara neddragningar på Ö-viks sjukhus. För 1,6 miljoner kronor får personal och patienter dubbelt så stora lokaler och antalet vårdplatser ökar från åtta till sexton.

– Det här är patienter som drabbats av någon typ av cancerform som får cellgifter i sin behandling, säger sjuksköterskan Lena Melander till Sveriges radio.

När ombyggnaden snart är klar kan de patienter som tidigare åkt till Umeå och Sundsvall för behandling få denna hemma.

– Det här är en motpol till allt det negativa – att man faktiskt satsar. I dagsläget är dagvården på frammarsch och det är ju framtiden att kunna behandla på dagtid och inte behöva ha vårddygn.

Dela med dig av denna artikel på: