Du är här

2010-02-11 - Örnsköldsvik

Nominera Sagavägenstipendiater

Nu är det dags att nominera 2010 års Sagavägenstipendiater, två stipendier ska delas ut i Sverige varav ett till en förening eller privatperson.<br />

Fyra Sagavägenstipendier delas ut 2010, två i Norge och två i Sverige. Stipendierna går dels till ett företag, dels en förening eller privatperson i både Norge och Sverige.

Stipendierna ska premiera företag vars utveckling och/eller nysatsning är betydelsefull för såväl den lokala orten som för Sagavägen, och en ideell organisation eller enskild person vars kreativitet, engagemang och utveckling gynnat sitt närområde samt Sagavägen.
Varje stipendium är på 5 000 kronor.

Nomineringarna ska vara insända senast den 3 mars 2010 till:
Föreningen Sagavägen
c/o Vilhelmina kommun
Näringsenheten
S-912 81 Vilhelmina

Dela med dig av denna artikel på: