Du är här

2010-02-12 - Örnsköldsvik
Framtiden är fortsatt oviss för Hampnäs folkhögskola. Här syns elever från skolans speciallinje. Foto: Håkan Nordström

Hampnäs kan flytta till Örnsköldsvik

Efter Regionala nämndens möte i dag, fredag, föreslås att Hampnäs ska bli dagfolkhögskola och flyttas till Örnsköldsviks centrum. Det slutgiltiga beslutet kommer att tas i landstingsfullmäktige.

Regionala nämnden gav under hösten en arbetsgrupp, bestående av politiker, i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag där alternativen var avveckling av landstingets huvudmannaskap eller att föreslå alternativa åtgärder för folkhögskolorna.

Nu har man alltså enats om det senare.

Två stora förändringar föreslås:

Att Hampnäs folkhögskola med internat övergår till ett externat, och att denna dagfolkhögskolas verksamhet förläggs till centrala Örnsköldsvik.

Den indirekta orsaken till planerna är Landstinget Västernorrlands ekonomiska försämrade förutsättningar.

På grund av dessa måste Regional utveckling reducera sina kostnader med närmare 30 miljoner 2010–2012, och alla verksamheter inom förvaltningen berörs av sparkraven.

 

Dela med dig av denna artikel på: