Du är här

2010-02-13 - Samhällsinformation

Kommunen inför nytt vikariesystem

Örnsköldsviks kommuns barn- och utbildningsförvaltning tar modern teknik till hjälp för att rekrytera vikarier till skola, förskola och fritidshem.

Från och med den 1 mars införs det nya vikariesystemet; ett webb-baserat verktyg där förfrågningar till flera vikarier görs samtidigt via sms.

Vikariernas sms-svar ger snabbt underlag för tilldelningsbesked och meddelanden om vakansen är tillsatt eller inte. Det nya systemet ger också vikarierna möjligheter till egen registrering där de markerar i ett schema när de finns tillgängliga.

Dela med dig av denna artikel på: