Du är här

2010-02-18 - Solberg
Foto Håkan Nordström

Spansk vindkraft i Solberg

Vindkraftbolaget Ownpower Projects, huvudägare i projektet Solberg Vindkraft, går ihop med det spanska företaget Spanish Power.

Ownpower Projects AB har inlett ett nära samarbete med Spanish Power vilket enligt företagsledningen innebär att man tar ett stort steg närmare ett förverkligande av flera vindkraftsprojekt.
– Vi står inför ett skede när vi ska börja realisera olika projekt och det här samarbetet ger oss en ryggrad och en möjlighet att bygga i egen regi, säger Dag Melkersson, vice vd för Ownpower.

Vindkraftsparken som planeras i Solberg, tillsammans med Solberg Vindkraft, är en investering på mellan 1 och 1,5 miljarder kronor och Ownpower räknar med att ha stort delägande i den parken.
– Vår filosofi är att skapa regionala kraftbolag som ska äga delar av de vinkraftsparker vi planerar. På det sättet vill vi kunna erbjuda befolkningen i Örnsköldsvik möjlighet att gå in som delägare i sådana bolag som vi skapar tillsammans med regionala aktörer.

Dag Melkerssons gissning är att vindkraftsparken i Solberg kan vara en verklighet under mitten eller slutet av 2012.
– Vi räknar med ett tillstånd från länsstyrelsen i slutet av det här året. Sedan är elnätet en begränsande faktor just nu, vi börjar inte bygga innan det finns elanslutning.

Ett annat stort vindkraftsprojekt i Västernorrland är också under uppstart, däremot inte i Örnsköldsviks kommun.

Dela med dig av denna artikel på: