Du är här

2010-02-23 - Ekonomi
Övik Energi presenterar ett minusresultat på 95 miljoner kronor för 2009. Foto Håkan Nordström

Stjärnsmäll för Övik Energi

Förseningen av elproduktionen i Hörneborgsverket anges som den främsta orsaken till att Övik Energis resultat för 2009 hamnade på minus 94,7 miljoner kronor.

Övik Energi redovisar ett minusresultat för 2009 på 94,7 miljoner kronor efter finansnetto. Den främsta orsaken är förseningen av elproduktionen i Hörneborgsverket, vilket i sin tur har inneburit mindre elproduktion och högre kostnader för bränsle än beräknat.
Dessutom tillkommer ett minus på 102,4 miljoner kronor som härrör sig från Övik Energis ägande i Sekab vilket ger ett totalt resultat efter finansiella poster på minus 197 miljoner.

I ett pressmeddelande framgår att Övik Energi sedan hösten 2009 har vidtagit ett antal åtgärder som en följd av det prognostiserade minusresultatet. Åtgärderna är både strategiska satsningar på längre sikt och konkreta förbättrings- och besparingsåtgärder.

– Efter en lång tid av satsningar har vi tunga investeringskostnader att bära och behöver fokusera på att få ut maximalt av dessa. Vi har sett över våra kostnader och fortsätter också arbetet med att effektivisera vårt arbete, säger Kristina Säfsten, vd Övik Energi AB.

Övik Energi hade i sin budget räknat med att göra en vinst på 39 miljoner kronor under 2009. Nu blev det istället bli en förlust på närmare 95 miljoner kronor.

– Jag är hoppfull inför framtiden eftersom merparten av problemen för 2009 inte kommer att vara bestående på längre sikt. Redan resultatet för januari ser bättre ut, men än är utsikterna för 2010 osäkra. Det viktiga är nu att våra kunder och ägare kan känna fortsatt förtroende för vår verksamhet, säger Kristina Säfsten.

Dela med dig av denna artikel på: