Du är här

2010-03-02 - Ekonomi

Här minskar nyföretagandet mest

Hittills under 2010 har länets nyföretagande minskat med 8,9 procent jämfört med samma period förra året.
Det är den största minskningen i landet.

Det är Bolagsverket som sammanställt utifrån bokföringsföretaget Vismas uppgifter.

"Landets största minskning" för tankarna till ett katastrofresultat, men i praktiken handlar det om ganska marginella siffror.

Under januari och februari har det registrerats 185 nya företag i Västernorrland, att jämföra med 203 under samma period 2009.
Differensen landar alltså på 18 färre företag, och sett till landet som helhet är utvecklingen positiv

Där har registreringen av nya företag ökat med 6,4 procent jämfört med fjolåret.
Dela med dig av denna artikel på: