Du är här

2010-03-05 - Nyheter/Reportage
  • Bryggorna i Ulvöhamn byggs ut kraftigt. När arbetet är klart kommer flanörer kunna vandra mellan båtarna och sjöbodarna i betydligt större utsträckning än tidigare. Foto: Ulf Eklund
  • Så här ser det pågående byggprojektet ut. Till sommaren ska etapp två av utbyggnaden vara klar, vilket innebär ny entré, konferensutrymmen och ett flertal nya hotellrum.

Full byggaktivitet på Ulvön

Isen ligger tjock i hela Bottenviken, MF Ulvön i tillfällig vintervila och svävaren Humlan väntar på en ny eller renoverad motor.
Men trots logistikproblemen råder full byggaktivitet på Ulvön.

Men inte så länge till tåls att påpekas. De uppenbara logistikproblemen gör att  tillgången på byggelement kraftigt minskar och för att förhindra en försening av utbyggnaden av Ulvö Hotell måste MF Ulvön, med god godskapacitet, snabbt tillbaka i drift.

– Än har jag inte givit upp hoppet om att färjan snabbt kan vara tillbaka. Projektet Ulvö Hotell med tillhörande gästhamn är en stor investering med många inblandade parter, säger Ulvö Hotells platschef Magnus Malmborg och fortsätter med ett leende:

– Jag är tillräckligt naiv för att tro att vi, med de isbrytarresurser som finns, kan lösa det här.

Parallellt med hotellbygget pågår den omfattande utbyggnaden av gästhamnen. För närvarande pågår, bland mycket annat, pålning utanför restaurangerna Brögga och Almagränd.

Klicka på pilarna under startbilden för att se fler bilder från Ulvöhamn.

Dela med dig av denna artikel på: