Du är här

2010-03-06 - Samhällsinformation
Barnens utelek ska bli mer högkvalitativ, enligt utredningen. Foto: Håkan Nordström

Färre lekparker ska bli bättre

En förstudie från tekniska kontoret stakar ut framtiden för kommunens lekparker. Målet är att banta ner antalet parker från 86 till 64 för att i gengäld kunna bekosta en upprustning av de återstående.

Många av parkerna är mindre anläggningar och utrustningen är gammal och sliten. Det kan i värsta fall innebära fara för besökarna. Utredarna föreslår därför att man satsar på renovering och nybyggnation under ett antal år, men i stället för att renovera alla parker vill man alltså samtidigt minska antalet. Återstår gör sedan, enligt kommunen, färre men betydligt större och bättre parker med fler möjligheter och modern utrustning.

Alla får tycka till
Förstudien lägger stort fokus på parkernas påverkan på hälsan. Att vara aktiv utomhus är bra för människans utveckling, och lekparkerna ses dessutom som en fin möjlighet till möten över generationsgränserna.
I nuläget finns 86 lekparker inom Örnsköldsviks kommun. Förslaget innebär en bantning med 22 parker och en renovering samt i vissa fall utbyggnad av de resterande.
Fram till måndagen 22 mars är det fritt fram för allmänheten att lämna förslag kring satsningen.

Klicka här för att komma till rätt avdelning på kommunens hemsida.

Dela med dig av denna artikel på: