Du är här

2010-03-08 - Nyheter/Reportage
Anna Svedberg, doktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan och anställd vid Precessum i Örnsköldsvik. Foto: Ewa Arve

Forskare i Örnsköldsvik får en halv miljon

2010 års Kompetensutvecklingspris har av Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond tilldelats Anna Svedberg, som är doktorand vid KTH och anställd vid Processum Biorefinery Initiative i Örnsköldsvik. Priset delas ut av H.K.H. prins Carl Philip den 20 april i samband med Skogsnäringsveckan. Priset används för en vistelse vid University of California, Davis, USA.

Anna Svedbergs forskning handlar om sambandet mellan retention och formation vid tillverkning av papper. Med dagens kunskaper och system råder ett negativt samband mellan önskad hög retention av fyllmedel i papperet och önskad god formation. Anna Svedberg har visat att detta samband kan brytas, vilket är ett banbrytande framsteg.

Med denna kunskap kommer man att kunna tillverka förpackningspapper/kartong med ökad styrka, samt tryckpapper med högre fyllmedelshalter, vilket tillsammans leder till avsevärda kostnadsbesparingar för svensk skogsindustri. Den praktiska tillämpningen av dessa resultat kommer snart att publiceras.

Anna Svedbergs vistelse i Davis avser den teoretiska underbyggnaden av de hittills framtagna resultaten. Det kommer att ske genom att använda unik mätutrustning. Vistelsen kommer också att leda till generella kunskaper om hur vätskeburna flerfassystem bäst pumpas och transporteras i skogsindustriella processer. Anna Svedberg räknar med att framlägga sin doktorsavhandling i höst.

Syftet med det årliga Kompetensutvecklingspriset, som första gången delades ut 2007, är att främja svensk massa- och pappersindustris förnyelse och konkurrenskraft. Priset ger möjlighet för en forskare att vistas i en utländsk, framstående forskningsmiljö för att utveckla sig, skapa kontakter och hämta hem kunskap.

Dela med dig av denna artikel på: