Du är här

2010-03-09 - Samhällsinformation
Västernorrland ligger i anmälningstopp på skolfronten. Foto: Håkan Nordström

Skolinspektionen får mer att göra

Under 2009 ökade anmälningarna till Skolinspektionen med 20 procent. Västernorrland hamnar på åttonde plats över antalet anmälningar per länsinvånare.

Totalt fick Skolinspektionen ta emot 1 550 anmälningar förra året, rapporterar Sveriges Radio.

Statistiken för just Örnsköldsvik är inte offentlig, men om man ser till antalet anmälningar per invånare hamnar Västernorrland på åttonde plats av de landets 21 län.

Så många som 40 procent av alla anmälningar handlar om att skolan inte har tagit till tillräckliga åtgärder i samband med att en elev upplevt sig kränkt, medan den näst vanligaste bland orsaker var att anmälaren inte tyckte att skolan gett eleven tillräckligt särskilt stöd.

Dessutom, sett till antalet anmälningar som lett till att kritik riktas mot skolan, har Västernorrland den tredje högsta andelen kritikbeslut i förhållande till länets befolkning. Det lönar sig med andra ord att reagera och anmäla.

Dela med dig av denna artikel på: