Du är här

2010-03-10 - Samhällsinformation

Positiva siffror för kommunens ekonomi

Kommunens resultat för 2009, plus 30 miljoner kronor, är sämre än budgeterat men ändå ett resultat som innebär att man nått sitt resultatmål.

Kommunstyrelsen har presenterat siffror för 2009 och de visar att resultatmålet är uppfyllt.
Genom att lägga ut besparingar har man motverkat de stora intäktsminskningar som orsakats av rådande konjunkturläge. Detta, tillsammans med sänkta arbetsgivaravgifter och minskade kostnader för avtalsförsäkringar, har medfört ett positivt resultat.
Resultatet, plus 30 miljoner kronor, är 11 miljoner sämre än budgeterat men bättre än den senaste prognosen. Resultatet innebär att kommunen når resultatmålet för 2009.
Resultatet för 2009 är dock 20 miljoner kronor sämre än 2008. Det beror på att årets skatteintäkter har ökat mindre än verksamhetskostnaderna och att kommunens bolagskoncern inte gett någon utdelning 2009.

Dela med dig av denna artikel på: