Du är här

2010-03-10 - Samhällsinformation

Ny jämställdhetsplan föreslås

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner den nya jämställdhets- och mångfaldsplanen som har tagits fram för Örnsköldsviks kommun för åren 2010-2012.

Åtgärderna i planen handlar bland annat om att fler anställda ska ha heltidsarbete och att öka mångfalden i personalsammansättningen.
Jämställdhets- och mångfaldsplanen innehållr också en satsning på inskolning av ungdomar, instegsjobb för utrikes födda och arbete för en ökad andel män i organisationen.

Dela med dig av denna artikel på: