Du är här

2010-03-10 - Samhällsinformation

Ny organisation i kommunen

Örnsköldsviks kommun kommer att organiseras i fem förvaltningar istället för nuvarande åtta.

Dagens åtta förvaltningar – barn- och utbildningsförvaltningen, kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, plan- och miljökontoret, räddningstjänsten, omsorgsförvaltningen, humanistiska förvaltningen och tekniska kontoret – ska bantas till fem.
I höstas beslutade kommunstyrelsen att ett samhällsbyggnadskontor, en internserviceförvaltning och ett kommunledningskontor ska inrättas.
Nu har kommunstyrelsen också beslutat att bilda en förvaltning för bildning och en för välfärd.

Dela med dig av denna artikel på: