Du är här

2010-03-10 - Samhällsinformation
Paradisbadet föreslås få 4,5 miljoner kronor för bland annat energibesparande åtgärder. Foto Håkan Nordström

Paradisbadet behöver pengar

Kommunstyrelsen föreslår att Paradisbadet får ett tilläggsanslag på 4,5 miljoner kronor.

Paradisbadet behöver göra energibesparande åtgärder och en uppgradering av reningsanläggningen. Kommunstyrelsen föreslår därför att kultur- och fritidsnämnden ska få ett tilläggsanslag på 4,5 miljoner kronor för att genomföra detta under våren och försommaren 2010.

Dela med dig av denna artikel på: