Du är här

2018-04-15 - Samhällsinformation
När det ömsom töar och ömsom fryser till kan is täppa igen såväl brunnar som hängrännor. Rensa och hacka bort så minskar du risken för vattenskador.

Se upp för smältvattnet

Ljudet av rinnande vatten från takrännorna kan låta som ljuv musik för alla vintertrötta. Se bara till att inte råka ut för översvämning när det ömsom fryser och ömsom töar.

Så förhindrar du översvämningen

Se till att avloppsbrunnar på tomten och strax utanför är snö- och isfria. Använd en vattenkanna med varmt vatten för att smälta isen.

Skotta rent från snö runt grunden. Det är speciellt viktigt vid fönsteröppningar, ventiler, rörgenomföringar och dylikt. Förr eller senare tar vattnet vägen någonstans - nedåt.

Gör rent hängrännor från is så att smältvattnet från taket kan rinna undan.

Kontrollera eventuella lövuppsamlare på stuprören så att de inte har hamnat snett av is och snö under vintern. Faran är att smältvattnet rinner bredvid och vatten kan träna in genom grunden.

Led bort smältvatten från huset och ge vattnet fri väg till brunnen.

 

Se även till att;

  • kontrollera att yttertaket inte blivit skadat av snöskottning eller snöras.
  • ta bort eventuella istappar så att inte någon blir skadad av fallande is.
  • palla upp vattenkänsliga saker i källare och garage så att de inte skadas om olyckan är framme.

 

Dela med dig av denna artikel på: