Du är här

2010-04-01 - Bjästa

Inga åtgärder från JO mot Bjästaskolans rektor

Bjästaskolans rektor och en lärare JO-anmäldes, men ärendet läggs ned.

Justitieombudsmannen, JO, vidtar inte någon åtgärd mot Bjästaskolans rektor och en lärare som hade ansvar för mobbningsfrågor på skolan. Det uppger Radio Västrernorrland.

Rektorn och läraren JO-anmäldes av en privatperson efter att SVT:s Uppdrag Granskning sänt det uppmärksammade reportaget om våldtäkten på en 14-åriga flicka. Anmälaren ansåg att skolans hantering av ärendet stred mot skollagen.

JO lägger ner ärendet eftersom flera andra granskningsorgan redan tittar på händelserna. Diskrimineringsombudsmannen utreder om skolan ska tvingas betala skadestånd. Skolinspektionen har beslutat att tidigarelägga en granskning av skolan.

Dela med dig av denna artikel på: